MENU

SELAMA DISTRICT COUNCIL
Photo Name Designation Tel Fax Email
MOHD AMZARI Tuan Mohd Amzari bin Mohd Arzami Yang Dipertua 05-8394201 ydp@mdselama.gov.my
Setiausaha
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Mohd Shah Nizam Bin Abdul Aziz Setiausaha 05-8394201 05-8394377 shahnizam@mdselama.gov.my
Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Puan Rozihan Binti Abdul Malik Aini Pembantu Tadbir 05-8394201 05-8394377 rozihan@mdselama.gov.my
Puan Rohaya Binti Abdullah Pembantu Tadbir 05-8394201 05-8394377 rohaya@mdselama.gov.my
Encik Mohd Zamza'zaim Bin Ahmad Akbar Pembantu Tadbir 05-8394201 05-8394377 zaim@mdselama.gov.my
Encik Arumugam a/l Muniandy Pembantu Am 05-8394201 05-8394377
Encik Muhammad Alfi Shahrin Bin Ishak Pembantu Tadbir 05-8394201 05-8394377 alfi@mdselama.gov.my
Cik Nor Hasimah Binti Hashim Pembantu Am 05-8394201 05-8394377 norhasimah@mdselama.gov.my
Puan Norzahani Binti Zaini Penolong Pegawai Tadbir 05-8394201 05-8394377 zahoney@mdselama.gov.my
Jabatan Perbendaharaan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Encik Mohammad Helmi Bin Ismail Pembantu Tadbir 05-8394201 08-8394377