MENU

Majlis Dearah Selama memberi perkhidmatan untuk beberapa jenis lesen antaranya :-

  1. Lesen Permis
  2. Lesen Penjaja
  3. Lesen Pengiklanan