MENU
1. Apakah cukai taksiran?

Cukai Taksiran ialah cukai yang dikenakan keatas pelanggan berkadar seperti rumah kediaman, kedai, kilang, hotel, stesen minyak, dan tanah kosong yang terdapat di kawasan Majlis Daerah.

2. Bagaimana cara ianya boleh dibayar?

  • Dua (2) kali setahun iaitu :
    1/2 tahun pertama - bayar sebelum 28hb, Februari.
    1/2 tahun kedua - bayar sebelum 31hb, Ogos.

3. Apakah yang terjadi jika tidak menjelaskan cukai taksiran dalam tempoh tersebut?

Mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, tindakan-tindakan boleh dikenakan seperti berikut:
Notis (Borang E) akan dikeluarkan dan ANDA dikehendaki menjelaskan dalam masa 15 hari dari tarikh Notis ini dikeluarkan.Denda lewat akan dikenakan seperti berikut :
 

Jumlah Wang Yang Belum Dibayar

Yang Kena Bayar

Tidak melebihi RM50.00

RM2.00

RM50.00 keatas

RM5.00

Notis tuntutan akan dikeluarkan jika bayaran sepenuhnya tidak dibayar dalam tempoh 15 hari dari tarikh notis tuntutan ini dikeluarkan maka waran tahanan boleh dikeluarkan dibawah seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan bayaran waran tahanan akan dikenakan seperti dibawah :

Bayaran Waran Tahanan 3% daripada jumlah tunggakan setiap 1/2 tahun.

4.Bagaimanakah hendak mengelak denda atau tindakan

Waran tahanan / mahkamah?Bayar segera sebelum 28hb. Februari / 31hb. Ogos pada tiap-tiap tahun.

5. Apakah yang perlu anda lakukan jika bil-bil tidak diterima?

Anda hanya perlu membawa maklumat seperti No. Rumah, No. Lot, Nama Pemunya dan Bil Lama ke Bahagian Penilaian Majlis Daerah Selama. 

6. Jika anda hanya seorang penyewa rumah / bangunan tersebut, apa harus anda lakukan?

Anda hendaklah mengemukakan bil-bil cukai taksiran yang anda terima bagi bangunan yang disewa dengan segera kepada pemilik bangunan.

Jika pemilik gagal menjelaskan cukai tersebut harta anda didalam bangunan tersebut akan dirampas.

Oleh itu anda boleh melindungi dangan membayar cukai itu kepada Majlis Daerah dengan memotong dari wang sewa rumah. Seksyen 151 (6) Akta Kerajaan Tempatan Melindungi anda.