MENU

7. Bagi Maksud Seksyen Ini, Perbahasan 'Bangunan' termasuklah :

Sesuatu flat yang lengkap dalam bangunan yang didirikan dengan kelulusan pihak berkuasa tempatan.Mana-mana seluruh tingkat sesuatu bangunan yang mempunyai jalan masuk yang berasingan.Ruang lantai kurang daripada 1,000 kaki persegi pada tingkat yang sama sesuatu bangunan yang boleh disewakan sebagai suatu pejabat, kedai, kilang, gudang dan lain-lain bangunan yang seumpamanya.

8. Apakah yang anda ingin lakukan apabila anda ingin membeli rumah / tanah kosong dalam kawasan majlis daerah selama?

Sila datang ke Pejabat Majlis Daerah Selama untuk menyemak siapakah pemilik berdaftar dan berapakah jumlah Cukai Taksiran / jumlah tunggakan. Seksyen 146, Akta Kerajaan Tempatan, menegaskan semua tunggakan Cukai Taksiran adalah menjadi tanggungjawab pemilik pada masa itu. Sebelum membeli, pastikan pemilik asal telah menyelesaikan semua tunggakan. 

9. Apakah yang perlu anda lakukan jika anda telah menukar milik (pindah milik) menjual tanah / rumah?

Jika sesuatu pegangan (rumah / tanah) dijual / pindah milik, maka adalah menjadi tanggungjawab penjual, pembeli atau pemindah milik mengisi Borang I yang disediakan serta salinan geran tanah berkenaan. Kembalikan kepada Majlis Daerah Selama dalam (3) bulan pindahmilik / jualan.

Jika pemilik pegangan (rumah / tanah) meninggal dunia, maka adalh menjadi tanggungjawab pemunya melalui warisan memberi notis dalam tempoh (1) tahun selepas kematian itu.

Jika gagal, anda boleh didendatidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih (6) bulan atau kedua-duanya sekali seperti peruntukan dalam seksyen 160 (6) Akta Kerajaan Tempatan, 1976.

10. Tidak mampu membayar tunggakan cukai taksiran sekali gus?

Sila datang ke Pejabat Majlis Daerah Selama untuk berunding dan mendapatkan kelulusan cara penyelesaiannya.

11. Apa Perbezaan Cukai Taksiran dan Cukai Tanah?

  • Apa itu Cukai Tanah ?
    Cukai Tanah ialah cukai yang mesti dibayar oleh Tuan Tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri melalui Pejabat Tanah.  Cukai Tanah mesti dibayar sepenuhnya mulai 1 Januari setiap tahun dan akan menjadi tunggakan mulai 1 Jun setiap tahun.
     
  • Apakah perbezaan 'Cukai Taksiran' dan 'Cukai Tanah'?
    Cukai Taksiran atau juga dikenali sebagai "Cukai Pintu' dibayar kepada pihak Berkuasa Tempatan dan perlu dibayar dua kali setahun. Bil cukai taksiran berwarna biru.

    Cukai Tanah adalah cukai yang dikenakan bagi tanah hak persendirian dan wajib dibayar sekali setahun kepada pihak Berkuasa Negeri.  Bil cukai tanah berwarna kuning.

 Pegawai yang boleh dihubungi:-
 Nama : En. Rofizlan Bin Yunus
 Jawatan : Penolong Pegawai Penilaian dan Harta
 Bahagian : Penilaian
 Emel : rofizlan@mdselama.gov.my